Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

org

Organisatie & mensen

Gedrag van mensen verandert niet vaak vanzelf en kan soms wel een duwtje in de goede richting gebruiken. De Afdeling Commercie voorziet in dat duwtje door coaching en interim management. Professionele coaches en interim managers staan medewerkers bij in de commerciële verandering. Wij zorgen voor de verbinding met management om de verandering duurzaam voort te laten bestaan.

Organisatie & mensen

Gedrag van mensen verandert niet vaak vanzelf en kan soms wel een duwtje in de goede richting gebruiken. De Afdeling Commercie voorziet in dat duwtje door coaching en interim management. Professionele coaches en interim managers staan medewerkers bij in de commerciële verandering. Wij zorgen voor de verbinding met management om de verandering duurzaam voort te laten bestaan.

Coaching

Om de commerciële verandering te ondersteunen kan het waardevol zijn individuen en/of teams extra aandacht te geven en te begeleiden bij het veranderingsproces. Wij bieden een coaching proces en -structuur waarbinnen teams en individuen ruimte krijgen om onder deskundige begeleiding om te gaan met verandering.

Coaching kan plaatsvinden in teamverband of individueel en we hanteren het GROWTH model. We stellen concrete doelen vast, toetsen dit aan de realiteit en stimuleren het team of individu oplossingen te bedenken en borgen de verandering van houding en gedrag.

Stimuleren van de betrokkenheid van management is onmisbaar. Daarom betrekken wij altijd de leidinggevende(n) bij coaching omdat de borging van de verandering mogelijk gemaakt wordt door management.

growth foto.jpg